Podmínky použití služby

Podmínky použití služby Uschovam.cz
Uschovam.cz se řídí následujícím:

Použití služby je bezplatné.
Počet příjemců zásilky je neomezený, zásilka bude uskladněna maximálně 30 dní, počet stahování zásilky je neomezený.
Je zakázáno sdílet nelegální software a jiná data, jejichž povaha je v rozporu s platnou legislativou České republiky. Provozovatel služby si vyhrazuje právo takové soubory smazat.
Provozovatel služby nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou či vyzrazením informací v průběhu přenosu dat do/z uschovam.cz či po dobu jejich uložení.
Provozovatel služby se zavazuje, že nepoužije zadané elektronické adresy uživatelů služby jinak než pro zaslání upozornění na uložení zásilky. Adresy nebudou použity k odesílání nevyžádaných dopisů, ani nebudou poskytnuty třetí straně.